Janapriya Marga

Pokhara, Kaski

9:00 AM - 6:00 PM

Monday to Friday

Blog
September 20, 2020
कोवोर्किङ स्पेस

कोवोर्किङ स्पेस भनेको विभिन्न संस्थाहरू वा कम्पनीका सेयर अफिस स्पेसका बिभिन्न कामदारहरूको बीचमागरिएको सम्झौता हो,जहां एउटै संरचनाहरूको प्रयोगको माध्यमबाट लागत[…]

Read More
0
November 5, 2020
मिडिया बहस: सत्य , तथयता, र भ्रम !- Youth Thinker’s Society Pokhara

मिडिया जगत वास्तविकताको ऎना हो । जुन राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा स्थापित छ । जहाँ  सञ्चार आउट्लेट वा उपकरणहरु भण्डार[…]

Read More
0