August 12, 2022

Month: September 2020

कोवोर्किङ स्पेस भनेको विभिन्न संस्थाहरू वा कम्पनीका सेयर अफिस स्पेसका बिभिन्न कामदारहरूको बीचमागरिएको सम्झौता हो,जहां एउटै संरचनाहरूको प्रयोगको माध्यमबाट लागत बचत र विजेटलाई अनुमति...